Oltář nejsvětější trojice

Obraz je složen ze tří vzájemně se překrývajících plánů, které dohromady tvoří jeden celek a obraz, odkazující na Boží trojjedinost. Každý z plánů (plechů) představuje jednu z forem Boha v křesťanské mytologii a to v pořadí směrem od pozorovatele, Otce ( Boha ), Syna ( Ježíše Krista) Ducha svatého.

Oltářní obraz je tvořen obrazci nebo segmenty obrazců, které můžeme označit jako posvátná geometrie. Tato geometrie je přítomna v řadě forem živé i neživé přírody a svědčí tak o geometrické podstatě vesmíru a božském řádu, který je přítomný ve všem co nás obklopuje. Provázanost jednotlivých prvků způsobuje, že se obraz jakoby „mění před očima“ a co chvíli nacházíme nové souvislosti a významy, které naši mysl vedou, jak věřím k Bohu. Barevná/povrchová odlišnost plechů, světlo procházející skrze oltář i fakt, že se nám obraz vykreslí správně jen z omezeného úhlu pohledu. Jsou informace, které nás ke sdělení vedou spíše podvědomě.